بازار قیصریه اصفهان کجاست؟ | آدرس روی نقشه | تاریخچه | عکس

بازار قیصریه، یکی از جواهرات تاریخی و فرهنگی شهر اصفهان، شناخته می‌شود و به نام بازار شاهی نیز مشهور است. این بازار از سردر قیصریه آغاز شده و از طریق بازار چیت‌سازها به بازار دارالشفا می‌رسد. از نظر صنایع دستی، این بازار یکی از برجسته‌ ترین مراکز این شهر است. با طول حدود چند ...

املاک را مقایسه کنید

مقایسه (0)